Micke 076 825 77 60 - Åke 070 872 95 55
info@lantbruksbild.se
Your Shopping Cart is empty.

Användarvillkor

Dessa villkor är bindande mellan kunden och Lantbruksbild.se fotografer. Den som använder det digitala bildarkivet godkänner Användarvillkoren genom att logga in med användarnamn och lösenord i databasen på www.lantbruksbild.se eller genom att köpa bilder via onlineshop på sidan. Den som agerar på uppdrag av ett företag, garanterar att den har rätt att teckna avtal för företaget. 

Villkoren gäller för både för köp av enstaka bilder med publiceringsrätt eller abonnemang/avtal med nedladdningskonto.

1. Kunden Dessa avtalsvillkor gäller då kunden får tillgång till bilder från Lantbruksbild.se. Kunden kan få tillgång till bilder genom att ladda ned dem till egen dator. Kunden kan om så önskas få leverans av bilder enligt önskemål efter beställning. För användning av det digitala arkivet tilldelas kunden användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att användarnamnet och lösenordet inte lämnas vidare till utomstående eller på annat sätt missbrukas. Användarnamn och lösenord är utställt enbart för aktuell person och företag. Kunden kan bli skadeståndsskyldig, om tilldelat användarnamn och lösenord används av någon som inte är behörig. 

2. Upphovsrätt Lantbruksbild.se:s bilder skyddas av upphovsrättslagen. Upphovsrätten till bilderna övergår inte till kunden utan man erhåller endast en begränsad användningsrätt om inte annat avtalats, i de flesta fall så gäller kallad publiceringsrätt vilket innebär att bilden får publiceras enligt avtalat ändamål. 

3. Redovisning av användningen av bilder Kunden förbinder sig att till fotografen eller Lantbruksbild.se vid beställning lämna fullständig och korrekt redovisning av i vilket sammanhang och hur bilderna används. Abonnemangskunder förbinder sig att redovisa hur man använt nedladdade bilder och ska snarast meddela om nedladdad bild inte har använts. Utebliven redovsining kan innebära att oanvända bilder debiteras kunden.

4. Rättigheter och restriktioner Kunden erhåller en ej överlåtbar och icke exklusiv användningsrätt för engångsbruk. Rätten skall utnyttjas senast inom ett år från nedladdningen respektive leveransen. Bilderna får ej överlåtas eller upplåtas, hyras ut, spridas eller mångfaldigas, om annat ej uttryckligen framgår av den avtalade användningsrätten. Kunden är gentemot Lanbruksbild.se:s fotografer ansvarig för bildernas publicering och användning i övrigt. Lantbruksbild.se förbehåller sig rätten att vid överträdelser av användningsvillkor och avtal stänga av kund från fortsatt tillgång till det digitala bildarkivet och användning av bilder. 

5. Bearbetning av bilder Bearbetning, manipulation eller annan förändring av bilder – utöver normal redigering, som inte på något sätt förändrar bildens innehåll – eller användning av bild eller del av bild tillsammans med annan bild (montage) och liknande åtgärder, får ej ske utan skriftligt tillstånd från Lantbruksbild.se och dess fotografer. Ansvaret för och eventuella skadeståndskrav med anledning av sådan otillåten användning av bilder åvilar helt kunden.

6. Publicering redaktionell hemsida Om inget avtalats ger publiceringsrätt i tidning eller magasin också kunden rätt att publicera bilden på kundens hemsida utan extra kostnader. Detta gäller dock inte motsatt förhållande, publiceringsrätt endast för hemsida eller annan elektronisk publicering får inte användas i tryckt media.

7. Byline Fotografens namn ska alltid anges och Lanbruksbild.se:s namn bör anges vid publicering av bild. För utelämnat fotografnamn eller felaktig byline debiteras avgift enligt på bildmarknaden gällande regler och upphovsrättslagar. 

8. Lagring Bilder som laddas ned från Lantbruksbild.se:s arkiv får lagras digitalt men inte för annat ändamål eller längre tid än vad som behövs för den användning som avtalats. Vid återpublicering av bild skall den laddas ned på nytt eller beställas för ny leverans. 

9. Betalningsvillkor För fakturabetalning gäller 10 dagar netto från fakturadatum, fakturering görs av aktuell fotograf och dess företag. Fakturering av nedladdade bilder (om sådant abonnemang är aktuellt) sker en gång i månaden, den 30:e, tidigast 21 dagar efter nedladdning av bild och sker av respektive fotograf och dess företag.

10. Cookies Sidan använder cookies, genom att använda och logga in på sidan godkänner man cookies.

11. Datalagring Vi sparar enbart uppgifter för kunduppgifter för att man som användare ska kunna logga in och köpa bilder på Lantbruksbild.se. Vi lämnar aldrig sparade kunduppgifter vidare till tredje part. Du ser vilka uppgifter vi sparat på dina kontouppgifter på ditt konto på sidan.